Management System Certificate

Certificate Number
243620-2017-AQ-NLD-RvA
Status
Issued/Current
Standard
ISO 9001:2015
Account name
BrinQer B.V.
Valid from:
November 23, 2017
Valid until:
November 23, 2020
Scope:
Het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.
Accreditation body:
RvA

Sites: (1)

Scope: ARBO: Het verrichten van de wettelijke taken conform de Arbowet, voor de externe arbodiensten.
ISO 9001: Het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.

Ovenbouwershoek 31, 7328 JH Apeldoorn
Netherlands