Management System Certificate

Certificate Number
243620-2017-AQ-NLD-RvA
Status
Issued/Current
Standard
ISO 9001:2015
Account Name
BrinQer B.V.
Valid From
November 23, 2017
Valid Until
November 23, 2020
Scope
Het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.
Accreditation Body
RvA

Sites: (1)

Scope: ARBO: Het verrichten van de wettelijke taken conform de Arbowet, voor de externe arbodiensten.
ISO 9001: Het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.

Ovenbouwershoek 31, 7328 JH Apeldoorn
Netherlands